Sisukaart > B-kategooria lõppaste

B-kategooria lõppaste

NB! Koolitusel osaleda soovijad, kes on lõpetanud B-kategooria esmaõppe algastme koolituse peale 01.10.2011.a, peavad enne Lõppastme koolitust olema läbinud Pimeda aja koolituse.
Lõppastme koolitus
Kui esmase juhiloa saamisest on möödas kaks aastat, siis tuleb nn vahtralehest lahti saamiseks vahetada esmased juhiload juhilubade vastu. Võrdlus esmase juhiloaga:
• Esmane juhtimisõigus muutub pärast juhilubade lõpukuupäeva kehtetuks ja esmast juhiluba ei saa pikendada.
• Juhiluba võimaldab sõita suveperioodil suurendatud piirkiirusega (kui liikluskorraldusvahend seda lubab), esmase juhiloaga on maksimaalne lubatud kiirus 90km/h.
• Juhiloa omanik ei pea sõidukit märgistama algaja juhi tunnusmärgiga (roheliste vahtralehtega).
Esmase juhiloa vahetamiseks tuleb läbida õppekava kohane lõppastme koolitus, mis kinnistab autokoolis saadud teadmised. Koolitus koosneb kolmest osast.
• Teooria, mille käigus omandatakse libedasõiduks ning säästlikuks sõiduks (Eco driving) vajalikud eelteadmised. Teooriakursus on lühike, kestab 3 tundi.
• Libedasõit (talvesõit), mille käigus läbitakse kinnisel platsil instruktori juuresolekul erinevaid harjutusi, mis imiteerivad tüüpilisemaid ohuolukordi liikluses, kuidas libedaga efektiivselt ja ohutult pidurdada, kuidas käituda kurvis, kui vaja pidurdada, või kuidas teel olevast takistusest ümber põigata ja kuidas juhitavuse kaotanud sõiduk tagasi kontrolli alla saada. Õpilane saab praktilise kogemuse, kuidas libisemist ära tunda ning sellele õigesti reageerida. Libedasõidu kestvus on 2 tundi koos praktikumiga.
• Säästliku sõidu õppeeesmärgiks on säästa kütust ning muuta linnaliiklus sujuvamaks. Teema maht on 1 sõidutund.

Lõppastme koolitusel võib osaleda ka kohe pärast esmase juhiloa saamist. Kui õpilane on esmase juhiloa saanud sügiskuudel, siis on see isegi soovitatav, et saadakse kogemus läheneva talve eel kinnisel ja turvalisel õppeväljakul, mitte libedatel maanteedel.
Lõppastmekoolitus õpilase sõidukiga
Alates 01.08.11 on õpilastel võimalus läbida koolitus isikliku autoga, selleks tuleb valida registreerumiseks vastav õppegrupp. Säästlikusõidu läbimiseks oma autoga eelduseks on, et sõidukil on peal keskmise kütusekulu mõõdik, mida saab ka nullida. Talvel saab isikliku sõidukiga läbida libedasõidu koolitust ainult lamellrehvidega sõidukiga. Kui koolitatav osaleb koolitusel tema kasutuses oleva sõidukiga vastutab ta mistahes kahjulike tagajärgede eest, mis tulenevad koolitatava tegevusest või tegevusetusest seoses koolitusel osalemisega. Koolitatav kinnitab, et omab koolitusel kasutatava sõiduki kasutamise õigust, kasutatav sõiduk omab kehtivat tehnoülevaatust ja liikluskindlustust.

Koolitusel osalemiseks on vajalik
• Esmane juhiluba ja mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus (nn autokooli tunnistus - vajalik koolituse vormistamiseks vt ka KKK).
• Isikut tõendav dokument

Muud piirangud
Koolituse ajal ei tohi õpilase juhtimisõigus olla peatatud (liiklusseaduse järgi) või juhtimisõigus ära võetud (politsei või kohtu otsusega).
Koolituse ajal peab kehtima mootorsõidukijuhi tervisetõend
Kui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud rohkem kui aasta tagasi, siis tuleb enne koolitusele asumist Maanteeameti liiklusregistris uuesti sooritada teooria- ja sõidueksam.
Esmane juhiluba vahetatakse Maanteeameti Liiklusregistri büroos juhiloaks ümber isikul, kelle alaline elukoht on Eestis.
Koolitusele registreerumisega on õpilane andnud nõusoleku ilmuda koolituseks valitud õppegrupi ajagraafikus ettenähtud ajal. Kokkulepitud õppesõidule mitteilmumise korral või hilinemisel üle 15 minuti loetakse õppesõit kasutatuks.
Ajagraafik
Pakume kursust väga erinevates vormides, mille hulgast saate leida endale sobivama.

Lõppastme koolitus e-õppena
• Pärast kursusele registreerumist saate läbida teooria iseseisvalt e-õppe keskkonnas. Teooriakursus e-õppes kestab orienteeruvalt 3 tundi (2X45 min teoorialoengut + testide lahendamine ja üks tunnine loeng tuleb kuulata ka auditoorses õppes). E-õppe materjali on võimalik läbida osade kaupa. Teooria peab olema läbitud enne sõitma minekut.
• Libedasõit toimub meie harjutusväljakul, kuupäev määratakse kursusele registreerumisel. Kestvus ~2 tundi.
• Säästliku sõidu aeg lepitakse kokku libedasõidul.
Vt ka lõppastmekoolituse e-õppe tutvustust.

Ühepäevane koolitus
• Kõik koolituse osad läbitakse ühel päeval. Samal päeval toimub ka libedasõit ja säästliku sõidu harjutamine - koolituspäeva kestvus koos pausidega on orienteeruvalt 7-12 tundi.

Mitmepäevane koolitus
• Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevalel päevadel või teise varaindina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.

Automaatkäigukastiga koolitus
• Koolitus on mõeldud juhtidele, kes tunnevad ennast kindlamalt automaatkäigukastiga auto roolis. Selle koolituse osalejate juhilubadele mingeid erimärkusi ei tehta.
• Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevalel päevadel või teise varaindina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.
Kiirkursus
• Koolitus läbitakse intensiivse õppena kõik etapid järjest ja ühes kohas. Eelnevalt peab olema läbitud teooriakursuse 2 tundi e-õppes (+ testid). Koolitus algab sästliku sõidu treeninguga, seejärel loengutund klassis ja koolitus libedarajal. Kui koolitataval on kaasas Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, tehakse sellele koolituse lõppedes ka märge koolituse läbimise kohta.
Õppekorraldus
Koolitus toimub libedarajal sõltumata ilmast. Palun olge valmis, et harjutuste selgitamise ajal peate autost lühiajaliselt välja tulema - talvel on soovitav soe riietus.
Koolitusest võib osa võtta ka muudel eesmärkidel kui juhilubade vahetus - näiteks enese harimiseks, meeldetuletuseks, meelelahutuseks jne. Vaata ka muid meelelahutusvõimalusi.